Menu sluiten

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik online een afspraak?

 

Maak snel en eenvoudig online je afspraak via onze website.

Hou hiervoor je rijksregisternummer bij de hand. Je ontvangt een bevestiging van je afspraak via e-mail (bewaar deze zorgvuldig want deze is nodig indien je de afspraak later zou willen wijzigen of annuleren).

 

Wij willen onze telefoon vrijhouden voor dringende medische hulpgevallen. Daarom vragen we je om online je consultatie vast te leggen.

 

Vraag eventueel een vriend of familielid om een afspraak voor je te maken. Is dit niet mogelijk, contacteer ons dan op 011 18 31 31.

 

Voor niet-dringende hulpvragen (herhaalrecepten, bespreking resultaten, attesten,…) vragen wij geruime tijd op voorhand een afspraak te maken. Hoe vroeger je dit kan inplannen, hoe sneller jouw huisarts je hierbij kan helpen.

 

Elke dag voorzien wij afspraken die doorheen de dag online vrijkomen. Zo helpen we patiënten die snelle medische hulp nodig hebben efficiënt verder.

 

Is de huisarts van je voorkeur volzet? Kies dan één van de collega’s in het “groepsoverzicht” aan de linkerkant van het afsprakensysteem.
Wil je wachten tot je vaste huisarts beschikbaar is? Kies dan voor de eerstvolgende afspraak bij je dokter.

 

Het heeft geen zin een poging te doen ons secretariaat te bellen om een snellere afspraak bij je eigen arts te krijgen indien er online nog mogelijkheden zijn bij een collega. Dit zal enkel mogelijk zijn indien je medische hulpvraag erg dringend is en geen enkele andere arts je hierbij verder kan helpen. Dit laatste is slechts een uitzonderlijke situatie.

 

Heb je dringend medische hulp nodig, maar zijn alle afspraken volzet. Contacteer ons secretariaat op 011 18 31 31.

 

Onderstaande filmpjes tonen hoe je stap voor stap een afspraak maakt. Indien je rijksregisternummer nog niet gekend is in ons systeem, dien je eerst eenmalig een account aan te maken.

 

 

Filmpje 1: eenmalig account aanmaken

 

 

 

 

Filmpje 2: online afspraak maken

Hoe annuleer of verplaats ik mijn afspraak?

 

Kan je niet op je afspraak komen? Annuleer hem dan op tijd. Dan kunnen we nog een andere patiënt in jouw plaats verder helpen.

 

Annuleer of wijzig je afspraak bij voorkeur online. Dit kan enkel via de bevestigingsmail die je hebt ontvangen na het maken van de afspraak. Onderaan in die e-mail kan je klikken op ‘afspraak beheren’. Vervolgens vindt je alle opties om je afspraak te wijzigen of te annuleren.
Als je dit correct hebt gedaan, krijg je steeds een nieuwe e-mail ter bevestiging.

 

Ben je je bevestigingsmail kwijt of kan je hem niet terugvinden. Neem dan contact op met ons secretariaat op 011 18 31 31.

 

Spijtig genoeg zijn er sommigen die meermaals niet op hun afspraak verschijnen. Dit zijn momenten waarop we andere patiënten hadden kunnen helpen. Als dit te vaak gebeurt, beëindigen we de samenwerking.

www.mijncoronatest.be

 

Voor praktisch al uw vragen kan u terecht op www.mijncoronatest.be

 

 • Een testcode aanvragen na een positieve zelftest
 • Een testcode aanvragen bij klachten
 • Hoog risico contacten doorgeven na een positieve geregistreerde test
 • Een testlocatie vinden
 • De uitslag van je covid test te weten komen
 • Een testcode aanvragen voor een reis
 • vragen over contactopvolging
 • vragen over COVID-certificaten
 • vragen over vaccinatie

 

In onze huisartsenpraktijk staat de telefoon roodgloeiend.

Het gaat vooral om corona gerelateerde vragen en attesten.

 

We vragen daarom zoveel mogelijk zelf te regelen via www.mijncoronatest.be

 

Als u de huisarts toch moet storen, probeer dan deze telefoon zo kort mogelijk te houden.

Nuttige telefoonnummers en websites

 

Huisartsenwachtpost Noord-Limburg

www.huisartsenwachtpostnoordlimburg.be

 

Apotheek van wacht

www.apotheeklimburg.be

078 05 17 33 (tussen 22u en 09u)

 

Tandarts van wacht

www.tandarts.be/wachtdienst

0903 399 69 (tussen 09 en 18u) (1,50 euro/min)

 

Antigifcentrum

www.antigifcentrum.be

070 245 245

 

Zelfmoordlijn

www.zelfmoord1813.be

1813

 

Mijn Gezondheid

www.mijngezondheid.belgie.be/#/

 

Reisadvies per land

www.wanda.be/nl/landen/

Praktische informatie omtrent uw griepvaccinatie

Vanaf begin oktober hebben de apothekers het vaccin voor je beschikbaar! De ideale periode om je te laten inenten is tussen midden oktober en eind november. Voor risicogroepen wordt het vaccin grotendeels terugbetaald.

 

Wie laat zich best vaccineren?

 

 • Risicopatiënten
  • 65-plussers
  • Zwangere vrouwen
  • Alle patiënten die lijden aan een aandoening van de longen, het hart, de lever, de nieren, suikerziekte, obesitas (BMI > 35), neuromusculaire aandoeningen of immuniteitsstoornissen
 • Gezondheidswerkers
 • Mensen die onder één dak wonen met risicopatiënten

Behoor jij tot de risicogroep?

 

Haal het vaccin op voorhand bij je apotheek

 

Je haalt je vaccin eenvoudig en zonder voorschrift bij je apotheek. Je dient dit te bewaren in de koelkast tot het moment van je vaccinatie.

De vaccins zijn beschikbaar bij de apothekers vanaf begin oktober. Risicogroepen krijgen het vaccin grotendeel terugbetaald van hun mutualiteit.

 

Vaccinatiemomenten

 

We voorzien aparte vaccinatiemomenten om de griepvaccinaties toe te dienen. Deze afspraken dienen enkel hiervoor en niet voor andere medische vragen of problemen. Indien u tijdens de vaccinatieperiode om een andere reden uw arts bezoekt, kan u het vaccin natuurlijk gelijktijdig meebrengen om te kijken of dit tijdens hetzelfde consult nog kan worden gezet.

 

Er zullen 3 vaccinatiemomenten plaatsvinden:

 

– Dinsdag 25 oktober: 19u-21u

– Woensdag 9 november: 19u-21u

– Donderdag 24 november: 19u-21u

 

U kan op deze momenten zonder afspraak naar de praktijk komen met uw griepspuit. U zal begeleid worden naar een arts die uw prikje zal toedienen en registeren. Nadien kan u best 15 min in de wachtzaal wachten.